Là ổ cặp với ổ 14. Đơn giản.

Bánh ke Moka, 20cm, 2 lớp.

Advertisements