Một cái bánh làm nhanh (nhưng thực ra đâu có nhanh, treo 2 ngày chưa xong vì sự cố số 18) cho “tên ròm” 😛 thử.

Thế nên mình chỉ chà láng, rồi vẽ vời thử nghiệm với chocolate, nhìn chán nhưng chẳng sửa, hì hì….kệ….nhưng vẫn đếm số vào danh sách thực hiện.

Bánh kem vị chanh leo làm nhanh:

Advertisements